ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត

  • Deltamethrin

    Deltamethrin

    Deltamethrin (រូបមន្តម៉ូលេគុល C22H19Br2NO3 ទម្ងន់រូបមន្ត 505.24) គឺជាគ្រីស្តាល់ដែលមានរាងជាគោលការណ៍ oblique ពណ៌ស ដែលមានចំណុចរលាយ 101~102°C និងចំណុចរំពុះ 300°C។ វាស្ទើរតែមិនរលាយក្នុងទឹកនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ និងរលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គជាច្រើន។ មានស្ថេរភាពចំពោះពន្លឺ និងខ្យល់។ វាមានស្ថេរភាពជាងនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកអាសុីត ប៉ុន្តែមិនស្ថិតស្ថេរនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុកអាល់កាឡាំង។